Fyr Fornuftigt  

Fire enkle råd om korrekt fyring

Fyr fornuftigt

Sådan fyrer du fornuftigt op i din brændeovn

Som led i Fyr Fornuftigt kampagnen kan du og dine naboer gratis invitere en skorstensfejermester hjem til et Home Party om korrekt fyring.

Du kan få en skorstensfejermester på et gratis besøg til at fortælle om korrekt optænding og fyring i brændeovne.

Læs mere om Home Party

Image

Fire enkle råd

Tænd op i toppen af brændet
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.

For meget brænde eller for store stykker kan hæmme lufttilførslen. det er derfor vigtigt at fyre med mindre stykker, så ilden kan få godt fat.

Ved at tænde i den øverste del af brændet kan du fjerne op til 80 % af partikeludledningen fra din brændeovn i optændingsfasen. Med andre ord vil det gøre en stor forskel både i luften udenfor og i din stue.

Brug altid kun tørt træ
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

Sørg for rigeligt luft
Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ. Under fyringen er det vigtigt, at forbrændingen bliver så fuldstændig som mulig. Ellers vil der frigives partikler og gasser, som kan sætte sig som sod i skorstenen eller slippe uforbrændt ud til miljøet.

Når ilden har godt fat skruer de fleste ned for lufttilførslen for at skrue ned for varmen og få brændet til at holde i længere tid. Det betyder, at der ikke kommer luft nok til en fuldstændig forbrænding, og røgen vil derfor indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler.

Røgen skal være næsten usynlig
Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt. Når der er gang i brændeovnen, bør du selv gå udenfor og tjekke, om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter.

Du kan både se og lugte, hvis der er noget galt.

Synes du, det lugter grimt, så gør dine naboer det nok også, og der er stor sandsynlighed for, at der er for lidt luft til brændet, at brændet ikke er tørt nok, eller at du gør noget andet forkert.

Image

Sådan tænder du op i din brændeovn

I bunden af brændeovnen placerer du to stykker rent og tørt brænde, max 18-20 procent fugt i træet (kan måles med en fugtmåler).

Ovenpå lægger du 12-14 optændings-pinde (2 x 2 cm og 15-20 cm lange) på kryds og tværs med god luft imellem. Mellem de øverste pinde placerer du to-tre optændings-poser, -blokke eller avispapirskugler, som du sætter ild til.

I starten skal der rigeligt luft til bålet. Når flammerne bliver lyse og mindre, skruer du gradvist ned for ovnens luftspjæld uden at lukke helt.