Baggrund  

Skorstensfejerne i København

Baggrund

Hvad laver en skorstensfejer?

En skorstensfejer er en faglært person, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve.

Hos en boligejer består skorstensfejerens arbejde især i...

- at fjerne sod fra bl.a. skorsten, røgkanaler og eventuelt brændeovn/pejs.
- at foretage brandpræventive tilsyn for at sikre huset mod brand.
- at hjælpe boligejeren med at beregne, om det kan betale sig at skifte til et andet ildsted.
- at godkende nye eller ombyggede skorstene og ildsteder/brændeovne.
- at udfører servicerelaterede aktiviteter i forhold til skorstene og ildsteder.

Læs om bekendtgørelsen

Image

Har du pligt til at få besøg af en skorstensfejer?

En boligejer der ejer en ejendom med skorsten og ildsted, har pligt til at få disse renset og efterset af en skorstensfejer mindst en gang årligt. Hvis du har pejs, brændeovn el.lign., skal også den renses og efterses.

Kravet om en årlig skorstensfejning gælder, hvis:

- din skorsten er tilsluttet et oliefyr.

- din skorsten er tilsluttet et ildsted, dvs. en pejs, brændeovn eller pilleovn.


Skorstenens røgrør og røgkanaler fra ildsteder skal også renses mindst én gang om året.

Skorstensfejeren kan i nogle tilfælde vurdere, at det er nødvendigt at rense skorstenen og ildstedet oftere. Det gælder f.eks., hvis ildstedet bliver brugt hyppigt. I så fald vil skorstensfejeren aftale med dig, at han kommer oftere.

I beboelsesejendomme der har et større oliefyr, skal skorstenen renses mindst to gange om året.

Mød din Skorstensfejermester

De to distrikter i Storkøbenhavn

Henrik B. Jensen

9. Distrikt
9@skorstensfejer.dk
21 63 25 02

Henrik L. Jensen

10. Distrikt
10@skorstensfejer.dk
23 46 01 32