BRÆNDEOVNE
Rapport frikender byens brændeovne

Af Henrik B. Jensen • 19. september 2015

En regnefejl

Brændeovne i private hjem og kolonihaver på Frederiksberg og i København er alligevel ikke hovedårsagerne til partikelforurening i hovedstaden. Der har været tale om en regnefejl, skriver Ingeniøren.

En ny beregning fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at brændeovnene sammen med private naturgas-, træpille- og oliefyr udleder 77 procent mindre kvælstofoxid og 78 procent færre partikler, end beregninger fra 2010 har vist.

»De nye beregninger er udført på grundlag af en opgørelse af antallet af brændeovne foretaget af skorstensfejermestrene i Københavns Kommune. Opgørelsen
er suppleret med en interviewundersøgelse blandt brændeovnsejere om bl.a. ovnenes alder, og hvor tit de bliver brugt«, skriver Ingeniøren.

Læs også
Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget »
Københavnske brændeovne er ikke så slemme »

 

 

   
Website af Sum One