Brændeovnsejerne fortjener ros

Af skorstensfejermester Henrik B. Jensen • 7. december 2015


Sædvanen tro kaster Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd (DØR) sig ud i en voldsom gang tal-gymnastik i sit svar til mig her i avisen den 1. december.
Og han udvælger på vanlig vis de dele af en ny rapport fra DCE ved Aarhus Universitet, der kan understøtte hans og DØR’s budskab om, at brændeovne er vor tids største miljøsynder.

I det aktuelle indlæg ser han eksempelvis helt bort fra DCE’s dokumentation af, at brændeovnes andel af partikelforureningen i København er hele 78 % mindre end hidtil antaget. Årsagen til den opsigtsvækkende forskel i beregningen er, at DCE i stedet for modelberegninger har taget afsæt i virkeligheden. De nye tal bygger på eksakt viden om, hvor mange brændeovne, der er i Københavns Kommune, og hvor de står.

Undersøgelsen viser, at de københavnske brændeovne står for 0,52 % af den samlede partikeludledning fra brændefyring i Danmark. Men det er desværre kendetegnende for KPK og DØR, at virkeligheden ikke har interesse.

Virkeligheden viser nemlig at luftkvaliteten i de danske byer bliver bedre og bedre. Virkeligheden viser også, at 750.000 danske familier elsker deres brændeovn og ikke vil undvære hyggen ved at fyre i den. Derfor er det fuldkommen malplaceret og spildt, at KPK belærende vil tvinge dem til at nøjes med fjernvarme, som måske nok er miljøvenlig – men ikke særlig hyggelig.

Jeg møder flere tusinde brændeovnsejere hvert eneste år, og jeg kan forsikre for, at de ikke er ligeglade med miljøet. De vil gerne gøre sig umage for at fyre så miljøvenligt som muligt, og de skifter i stigende grad deres gamle brændeovn ud med en moderne, rent brændende ovn.
Ifølge DCE er brændeovnsfolkets adfærd en af årsagerne til, at luftkvaliteten er blevet mærkbart bedre. Derfor fortjener brændeovnsejerne ros for deres indsats – og ikke DØR’s evindelige anklager om, at de er skyld i voldsom forurening, sygdom og for tidlige dødsfald.

Derfor, kære brændeovnsejere: Fyr rigtigt, ret ryggen og se trygt naboen i øjnene.

 

 

   
Website af Sum One